Laatst bijgewerkt op 28-08-2020

de letters kunnen worden vergroot met control + en verkleind met control -

 
Het zomernummer van Grine medine, GM 74, is half juli 2020 verschenen.

Grine medine zal voortaan 2 keer in plaats van 4 keer per jaar verschijnen: een zomernummer en een winternummer.

Het coronavirus heeft zijn weerslag op de inhoud van dit zomernummer gehad. Met enige terughoudendheid besteden we aandacht aan het thema magejfe (epidemie) met verhalen van Perets, Opatoshu en Melech Ravitch.
   Daarnaast is er een fascinerend artikel over de vluchtelingenhulp van ruim een eeuw geleden: over Hachnosas Ourechiem, de hulporganisatie die vanaf eind negentiende eeuw joodse (ťn niet-joodse) vluchtelingen opving in Nederland en in veel gevallen zorgde dat ze konden doorreizen naar Amerika en andere immigratielanden.

Dr. Sawicki wacht op de pandemie
J.L. Perets: Pandemie

’Het komt er aan! O God, het komt steeds dichterbij, ’t heerst al in de dorpen. Je bent je leven niet zeker, Gottegottegot, wat moeten we?’ Leg de duivel geen woorden in de mond: de naam van de plaag zal niemand over de lippen laten komen. Maar de angst drukt als lood op ieders hart. Dag na dag zijn de berichten erger: In Apt is een waterdrager midden op straat bezweken, met emmers en al.

lees meer


    Etgar Keret vertaald in het Jiddisj

De ook in Nederland populaire Israelische schrijver Etgar Keret heeft de Sapir-prijs voor literatuur gekregen voor zijn laatste verha-lenbundel. Als onderdeel van de prijs mocht hij dat boek behalve in het Arabisch ook in de taal van zijn keuze laten vertalen. Hij koos voor Jiddisj, omdat Jiddisj de moedertaal van zijn uit Polen afkomstige ouders was.

De titel van de verhalenbundel luidt Takala beketsa hagalaksia en in het Jiddisj:
Sjteroeng oifn rand foen der galaksiŽ.


 

 
Het grote Sjolem Alejchem OCR-project


Enige tijd geleden is Refoyl Finkel met een project begonnen het volledige werk van Sjolem Alejchem om te zetten in digitale tekstbestanden.
   Hij heeft daartoe een OCR-pro-gramma ontwikkeld dat gescande boekpagina's (plaatjes) converteert naar een modern digitaal tekst-bestand. Hoe goed zijn programma ook is, in een geconverteerde tekst blijven altijd fouten zitten.

zie hier
Finkels website:

lees meer over het project   

     
 tekening: Ieke Spiekman
Arme lui rondom de kachel -
Chaim Grade

Elke dag dat de wind kouder werd en het harder sneeuwde kwamen er meer haveloze sloebers naar de ‘Stille minje’ om zich bij de kachel te warmen. Als Eljokem Pap vanuit zijn hoekje waar hij zijn houtsculpturen aan het snijden was een dergelijke gast zag binnen≠komen, stond hij op en bleef stokstijf staan als een vogelverschrikker op een akker van wiens kop de wind een lap stof had afgerukt, waardoor hij de zwermende zwarte vogels niet meer aan het schrikken bracht.
lees meer

 
 

Le port d'Amsterdam

Willy Brill vertaalde het beroemde chanson van Jacques Brel in het Jiddisj en Rolinha Kross zingt het!

In port Amsterdam
woe di jam-mener zingen
mit lejmene tsinger
aroem grois Amsterdam.

In port Amsterdam
lejgt dos jam-folk zich sjlofn
wi a bloetroite fon
af der soemner jabosje.

lees en luister

Sutzkever gedichten in het Van Ostade

Op 14 november 1914 werd in het Van Ostadetheater een herdenkingsbijeenkomst gewijd aan de begin dit jaar overleden dichter Avrom Sutzkever.
In het filpje hiernaast dragen Gloria Fein en Jan Waas twee gedichten van Sutzkever voor.
 


   Klik hier voor een kort filmpje van het optreden

   meer video's
Online cursus Jiddisj


ga in het menu naar OVER HET JIDDISJ/JIDDISJ VOOR BEGINNERS
Maichldik

S’iz zoentik sjpet oif der nacht.
Es gloest mir epes tsoe nasjn.
Nit kejn pomidor oder kalifjor,
azoins iz mir gants oembatamt.
Bloiz ejn zach iz take rejtsndik:
sjokolad ongefilt mit sjmant.


lees meer...
illustratie van Ieke Spiekman
Sprakeloos water

Verschenen bij Meulenhoff. Een spiegel van de moderne Jiddisje poezie, vertaald door Willy Brill.
Met gedichten van Perets, Gebirtig, Steinbarg, Markisj, Koelbak, Leivik, Ravitsj, Molodovsky, Glatstein, Grade, Bialik, Greenberg, Manger, Sutzkever, Berinski en vele anderen. Naast het vertaalde gedicht staat steeds de transcriptie van het oorspronkelijke Jiddisje gedicht.
Ook in 2020
Donateur worden van de stichting? - overal ter wereld
vanaf 8 september 2020
Jiddisj voor gevorderden - online
vanaf 15 september 2020
Jiddisj voor licht gevorderden - online
vanaf 21 september 2020
Leesgroep Jiddisj - online

 

Basia Knobloch