link home

Yiddish in the Netherlands
 

יידיש בהולנד

 

If you can't read the Hebrew text below, download the pdf-version

יידיש נשמעה בהולנד כבר במאה השבע עשרה. השימוש בשפה הלך והתמעט עם התערותם של היהודים בהולנד ובעקבות החובה ללמד הולנדית בבתי הספר. גל ההגירה ממזרח אירופה בתחילת המאה העשרים הביא עמו תחיה של היידיש ותרבות היידיש באמסטרדם: מקהלות, קבוצות תיאטרון והתארגנויות פוליטיות שונות. לכל אלה בא סוף עגום עם השואה. יותר מ-90% מיהודי הולנד נספו בשואה. רבים מבין הניצולים בחרו להמשיך את חייהם במקומות אחרים.

עקבותיה של היידיש ניכרים היטב בשפה ההולנדית, המכילה יותר מ-3000 מלים שמקורן יהודי והתגלגלו לשפה דרך היידיש. חלקן הגדול של מלים אלה הן מלים עבריות, אבל אל ההולנדית הגיעו בתווכם של דוברי היידיש. מלים כמו מקום (כנוי לאמסטרדם, בהגוי אשכנזי), מדינה (שוב בהגוי אשכנזי, ומשמעותו: מחוץ לעיר, ובמקור: מחוץ לאמסטרדם). המלה האהובה עלי ביותר היא afgepeigerd ביידיש אויסגפגרט, מת מעייפות, מהמלה העברית פגר. הספר שארית, Sjeėriet, Resten van een taal van Hartog Beem מציג רשימה של מלים אלה, ומציין את דרכן אל השפה ההולנדית ואת משמעותן.

 ראו גם אתר עם רשימת מלים שמקורן ביידיש עם "תרגום" להולנדית.

העניין ביידיש הולך וגובר בשנים האחרונות. ראו למשל את המספר ההולך וגדל של להקות כלי-זמר (ביידיש) ושל מקהלות השרות ביידיש (באמסטרדם לבדה לפחות שלוש). התכניות ביידיש בפסטיבל היהודי השנתי הן מהפופולריות שנה אחר שנה.

אגודת יידיש

האגודה שמה לה למטרה להגביר את העניין בשפה ובתרבות היידיש.

כתב העת של האגודה - גרינע מדינה - מופיע ארבע פעמים בשנה. הרבעון עוסק בעיקר בספרות ומשלב יידיש, יידיש בתעתיק הולנדי והולנדית.

אגודת היידיש מארגנת אירועים תרבותיים וסימפוזיונים. לדוגמא, בנובמבר 2010 התקיים סימפוזיון על המשורר אברהם סוצקעווער בהשתתפות הת'ר וולנסיה מאדינבורג.

מידע על אגודת היידיש ניתן לקבל בכתובת הבאה:

Stichting Jiddisj
Weesperzijde 300
1097 EB Amsterdam
+31 20 6681634 info@stichtingjiddisj.nl

קורסים ביידיש

קורסים ניתנים באמסטרדם, באוניברסיטה של אמסטרדם ובאוניברסיטה העממית.

בליידן במרכז הלמוד היהודי. 
 

קבוצות קריאה ביידיש

 
מתכנסות באמסטרדם ובגרונינגן.

בבית האבות היהודי "בית שלום" באמסטרדם מתכנסת קבוצת שיחה ביידיש.
Updated 01/22/11