Goldene Pawe
Het tijdschrift van de Stichting Jiddisj


In 2023 kwam het blad Grine Medine na ruim twintig jaar tot een einde. Op deze website kunt u alle nummers (onder Archief -> Oude Nummers) integraal lezen en downloaden, met grote dank aan Fred Borensztajn. In 2024 verscheen het eerste nummer van de Goldene Pawe, waarvan u hier enige fragmenten vindt met audio-begeleiding door Gloria Fein Makkink en dr. David Omar Cohen. Het omslag is ontworpen door Basia Knobloch.

Hier kunt u luisteren naar drie gedichten van Katerina Kuznetsova (pp. 114-116) en een verhaal van J.J. Zinger, voorzien van aantekeningen en een inleiding door Daniella Zaidman-Mauer en voorgelezen door dr. David Omar Cohen en Gloria Fein Makkink, een van de weinige geboren sprekers van het Jiddisj die ons land rijk is.
Klik hier om het PDF-bestand met de Jiddisje teksten te downloaden.Gloria Fein Makkink bij het voorlezen van de gedichten van Katerina Kuznetsova en het verhaal van J.J. Zinger.

In dit oorspronkelijk voor Poerim bestemde nummer staan twee verhalen uit vroegere jaren van J.J. Zinger, broer van de Nobelprijswinnaar Isaac Bashevis, en de nog steeds actieve schrijver MichoŽl Felsenbaum. De hedendaagse Jiddisje letteren zijn vertegenwoordigd middels gedichten van Katerina Kuznetsova, Tal Chever-Chybowski en prof. dr. Berl Kotlerman en een toneelstuk van Sara van der Veen, die het recent ontwikkelde college Jiddisj aan de UvA heeft gevolgd. Tevens zijn er artikelen van dr. Ariane Zwiers naar aanleiding van haar boek over de Jiddisje cultuurvereniging An-Ski, van HenriŽtte Silverberger over de roman A Mabl van Sjolem Aleichem en van Dr. David Omar Cohen over hedendaagse Jiddisje radio vanuit Williamsburg, een interview met vertaler van Jiddisje liederen Arye Menachem en een beschouwing van de rol van de gouden pauw in meer en minder recente Jiddisje poŽzie en muziek. Voor muziek is tevens een rol weggelegd in de vorm van een recensie van een concert van Shura Lipovsky met het Jiddisch Vrouwenkoor Amsterdam in de LJG en een muzikaal gebed dat is uitgesproken door de beroemde Jiddisje actrice Lia Koenig. Een en ander wordt ingeleid door een voorwoord van prof. dr. Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies aan de Univeriteit van Amsterdam.Losse nummers zijn per e-mail of telefonisch te bestellen bij het secretariaat - zie de gegevens onder in de balk. Donateurs van de stichting Jiddisj (vanaf 35 € per jaar) ontvangen de Goldene Pawe zonder verdere kosten thuis.

 


  
Laatst bijgewerkt op 22-08-2017