Over ons
Stichting Jiddisj
De Stichting Jiddisj stelt zich ten doel de Jiddisje taal, literatuur en cultuur in Nederland te bevorderen. Haar activiteiten bestaan uit:
  • de organisatie van jaarlijkse themabijeenkomsten en literair-muzikale middagen.
  • de publicatie van het tijdschrift Grine Medine. 
  • het stimuleren van cursussen in de Jiddisje taal.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:    
    
Anna Denekamp
Hanna Luden
Ariane Zwiers


Voor nadere informatie over de stichting en haar activiteiten kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Stichting Jiddisj. Op uw verzoek wordt u een jaarverslag toegestuurd. Zie voor adres, telefoonnummer en e-mail-adres de gegevens onder in de balk.


Alle bestuurders (alsook de redactie en de medewerkers van Grine medine) werken op vrijwilligersbasis.

U kunt het werk van de stichting steunen door een donatie over te maken op bankrekening NL43ABNA0561215499
van de ABN-AMRO. Donateurs van de stichting (vanaf 30 ) krijgen Grine Medine.
De Stichting is ANBI-erkend, uw donatie is aftrekbaar voor de belasting!

Jaarverslag 2022         Beleidsplan 2019    


 
Laatst bijgewerkt op 20-09-2019